News

Vitec

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News Select year
Ökat antal aktier och röster

28 Dec

08:30

Vitec tecknar avtal med Collector Bank

12 Dec

12:09

Vitec har genomfört en riktad nyemission om 2 500 000 aktier av serie B och tillförs härigenom 197,5 MSEK

29 Nov

19:40

Vitec förvärvar Smart Visitor System AB

6 Nov

11:50

CFO lämnar vid årsstämma 2019

5 Nov

13:30

Bostaden AB digitaliserar med hjälp av Vitec

26 Oct

12:00

Valberedning för Vitec utsedd

25 Oct

15:00

Förbättrad marginal och ökad vinst

18 Oct

08:30

Vitec refinansierar sin förvärvslånefacilitet

28 Sep

13:00

Skanska blir mer hållbart med nya produkter från Vitec

31 Aug

09:15

Repetitiva intäkter i stark tillväxt

12 Jul

08:30

Flaggningsmeddelande i Vitec Software Group AB (publ)

15 Jun

11:38

Vitec Software Group AB: Vitec förvärvar det danska programvarubolaget Cito IT A/S

31 May

14:39

Flaggningsmeddelande i Vitec Software Group AB (publ)

16 May

15:37

Vitec Software Group AB: Kommuniké från Vitec Software Group AB:s årsstämma den 23 april 2018

24 Apr

08:45

Vitec Software Group AB: Fortsatt tillväxt och stärkt kassaflöde

23 Apr

13:00

Vitec Software Group AB: Vitec förvärvar det norska programvarubolaget Agrando

19 Apr

13:24

Vitec Software Group AB: Vitec förvärvar programvarubolaget PP7 Affärssystem

9 Apr

14:58

Vitec Software Group AB: Årsredovisning 2017 publicerad

29 Mar

09:30

Vitec Software Group AB: Välkommen till Årsstämma 2018 i Vitec Software Group AB

19 Mar

15:00

Vitec Software Group AB: Fortsatt tillväxt, ökad vinst och stärkt kassaflöde

14 Feb

08:30

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.