Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Vitec 9 maj

15:46 / 10 May 2001 Vitec Press release

Från och med 2001 består koncernen av moderbolaget Vitec i Umeå AB (publ) samt två rörelsedrivande dotterbolag: Vitec Fastighetssystem AB samt Vitec Energy AB (u.n).

De tre senaste åren har tillväxten varit 50, 56 respektive 86 procent. Marknadsutvecklingen efter kvartalsbokslutet 01-03-31 har varit positiv. Antalet stora anbudsförfrågningar har på ett par veckor ökat kraftigt och överstiger redan nu helåret 2000.

Samtliga dotterbolag redovisar positiva resultat efter goodwillavskrivningar.

Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå.

För mer information se www.vitec.se

Från och med 2001 består koncernen av moderbolaget Vitec i Umeå AB (publ) samt två rörelsedrivande dotterbolag: Vitec Fastighetssystem AB samt Vitec Energy AB (u.n).

De tre senaste åren har tillväxten varit 50, 56 respektive 86 procent. Marknadsutvecklingen efter kvartalsbokslutet 01-03-31 har varit positiv. Antalet stora anbudsförfrågningar har på ett par veckor ökat kraftigt och överstiger redan nu helåret 2000.

Samtliga dotterbolag redovisar positiva resultat efter goodwillavskrivningar.

Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå.

För mer information se www.vitec.se

Vitec Software Group AB