Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec AB delårsrapport för perioden januari-juni 2001

10:07 / 31 August 2001 Vitec Press release

- Resultat före goodwill 1,06 Mkr (f.å. 1,09 Mkr)

- Nettoomsättningen 20,9 Mkr (f.å. 20,9 Mkr)

- Utgående orderstock 13,0 Mkr (f.å. 10,4 Mkr)

- Licensintäkter ökade med 18%

- Orderingången uppgick till 18,2Mkr (f.å. 18,4 Mkr).

- Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 8,7 Mkr eller 2,51 kr/aktie. Soliditeten är 51%.

- Antalet anställda i koncernen uppgick till 49 (f.å. 47).

Vitec förvärvade verksamheten i MiniMax Energy AB i april. Förvärvet förväntas ge ett positivt resultattillskott redan under innevarande år.

I juni förvärvade Vitec produkträttigheterna till IT-systemet Fasterix från Teamab IT AB. Affären förväntas inte ge någon resultatpåverkan under 2001. Detta är Vitecs fjärde förvärv inom drygt två år.

För mer information kontakta vd Lars Stenlund 090-15 49 00 eller se www.vitec.se.

- Resultat före goodwill 1,06 Mkr (f.å. 1,09 Mkr)

- Nettoomsättningen 20,9 Mkr (f.å. 20,9 Mkr)

- Utgående orderstock 13,0 Mkr (f.å. 10,4 Mkr)

- Licensintäkter ökade med 18%

- Orderingången uppgick till 18,2Mkr (f.å. 18,4 Mkr).

- Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 8,7 Mkr eller 2,51 kr/aktie. Soliditeten är 51%.

- Antalet anställda i koncernen uppgick till 49 (f.å. 47).

Vitec förvärvade verksamheten i MiniMax Energy AB i april. Förvärvet förväntas ge ett positivt resultattillskott redan under innevarande år.

I juni förvärvade Vitec produkträttigheterna till IT-systemet Fasterix från Teamab IT AB. Affären förväntas inte ge någon resultatpåverkan under 2001. Detta är Vitecs fjärde förvärv inom drygt två år.

För mer information kontakta vd Lars Stenlund 090-15 49 00 eller se www.vitec.se.

Vitec Software Group AB