Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec kallar till ordinarie bolagsstämma16 maj 2002

14:10 / 22 April 2002 Vitec Press release

Aktieägarna i Vitec i Umeå AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 16 maj 2002 kl. 17.00 i Uminova Science Park, Tvistevägen 48, UMEÅ. Efter bolagsstämman kommer en enklare buffé att serveras.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken den 6 maj 2002 och dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 10 maj kl. 15.00 på tel 090 -15 49 00, fax 090-15 49 07 eller e-post . De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla detta till bolaget. Materialet kommer att sändas till dem med post utan kostnad för mottagaren.

För mer information kontakta vd Lars Stenlund tel 090-15 49 00 eller se www.vitec.se.

Aktieägarna i Vitec i Umeå AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 16 maj 2002 kl. 17.00 i Uminova Science Park, Tvistevägen 48, UMEÅ. Efter bolagsstämman kommer en enklare buffé att serveras.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken den 6 maj 2002 och dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 10 maj kl. 15.00 på tel 090 -15 49 00, fax 090-15 49 07 eller e-post . De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla detta till bolaget. Materialet kommer att sändas till dem med post utan kostnad för mottagaren.

För mer information kontakta vd Lars Stenlund tel 090-15 49 00 eller se www.vitec.se.

Vitec Software Group AB