Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Fastighetsägarna Stockholm lägger miljonorder hos Vitec

10:14 / 2 May 2002 Vitec Press release

Vitec Fastighetssystem AB ska leverera ett IT-system för hyres- och bostadsrättsadministration till Fastighetsägarna Stockholm. Ordern, som är värd över 1 MSEK under en tvåårsperiod, innebär en inbrytning i den intressanta bostadsrättsmarknaden i Stockholm. Leverans av systemet påbörjas omgående och beräknas vara slutförd före årsskiftet.

Internet blir den naturliga kanal som fastighetsägarna kommer att använda för att snabbt kunna hämta, lämna och värdera information om sina fastigheter.

Vitec Fastighetssystem är en ledande leverantör av administrativa och tekniska system till den svenska fastighetsmarknaden. I Stockholm har Vitec över hundra privata fastighetsägare som kunder.

Lars Stenlund tel:070-659 49 39 Olov Sandberg tel: 070-552 56 51 http:// eller alt. www.vitec.se.

Vitec Fastighetssystem AB ska leverera ett IT-system för hyres- och bostadsrättsadministration till Fastighetsägarna Stockholm. Ordern, som är värd över 1 MSEK under en tvåårsperiod, innebär en inbrytning i den intressanta bostadsrättsmarknaden i Stockholm. Leverans av systemet påbörjas omgående och beräknas vara slutförd före årsskiftet.

Internet blir den naturliga kanal som fastighetsägarna kommer att använda för att snabbt kunna hämta, lämna och värdera information om sina fastigheter.

Vitec Fastighetssystem är en ledande leverantör av administrativa och tekniska system till den svenska fastighetsmarknaden. I Stockholm har Vitec över hundra privata fastighetsägare som kunder.

Lars Stenlund tel:070-659 49 39 Olov Sandberg tel: 070-552 56 51 http:// eller alt. www.vitec.se.

Vitec Software Group AB