Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Vitec: VITEC FÖRVÄRVAR DEVA INVISION

Vitec har idag avtalat om förvärv av samtliga aktier i Västeråsbaserade Deva Invision. Bolaget, som marknadsför egenutvecklade Internettjänster till f...

16:43 / 10 Dec Vitec Press release

Vitec: Vitec delårsrapport januari- juni 2003

Omsättning 19,0 Mkr (f. å. 20,0 Mkr).Resultat efter skatt 0,9 Mkr (1,0 Mkr).Vinst per aktie 0,25 kr (0,28 kr).Kassaflöde från löpande verksamhet 2,6 M...

10:10 / 8 Sep Vitec Press release

Vitec: Klövern väljer Vitecs fastighetssystem

Klövern AB, ett nytt fastighetsbolag noterat på O-listan, valde Vitec som leverantör av fastighetssystem. Ordervärdet uppgår till 600 000 kr. Leverans...

11:05 / 18 Jun Vitec Press release

Vitec: Vitecs delårsrapport jan-mar 2003

Resultat efter skatt 599 tkr (f. å. 891 tkr) Kassaflöde från löpande verksamheten 1,6 Mkr (1,6 Mkr) Nettoomsättningen 9,2 Mkr ( 10,3 Mkr) Licensintäk...

12:32 / 8 May Vitec Press release