Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Ny VD för Vitec Fastighetssystem AB

13:51 / 6 December 2004 Vitec Press release

Peter Ovrin tillträder från och med 1 januari 2005 tjänsten som VD för Vitec Fastighetssystem AB. Peter Ovrin är 41 år och kommer närmast från en tjänst som VD för Vitec Invision. Peter blev VD för Vitec Invision år 2000 och har dessförinnan varit verksam inom bland annat ABB-koncernen. Peter ersätter Olov Sandberg som efter förändringen tillträder en tjänst som vice VD i moderbolaget. Genom denna organisationsförändring intensifieras arbetet med att föra samman dotterbolagen Vitec Fastighetssystem och Vitec Invision, samtidigt som resurserna för strategisk affärsutveckling inom koncernen ökar.

"Under det senaste året har vi målmedvetet arbetat med att stärka erbjudandet till våra fastighetskunder. Det har lett till att vi utvecklat marknadens kanske mest kompletta system för fastighetsförvaltning, ekonomistyrning och kundkommunikation. Vi fortsätter att satsa hårt på utveckling och har under året vuxit till branschens största leverantör med en infrastruktur byggd för fortsatt tillväxt", säger Lars Stenlund, vd i moderbolaget. "Min ambition för framtiden är att ytterligare stärka vår marknadskommunikation och skapa ännu bättre resurser för tillväxt. På samma sätt som tidigare arbetar vi vidare med kundnärhet som strategi. Det innebär en strävan efter att väl känna våra kunders önskemål och en vilja att skapa djupa kundrelationer i ett långsiktigt perspektiv", säger Peter Ovrin, tillträdande VD i Vitec Fastighetssystem AB.

Kontakt Lars Stenlund, VD Vitec i Umeå AB (publ) 070-6594939 eller se www.vitec.se

Vitec Software Group AB

Show as PDF