Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: VITEC FÖRVÄRVAR PRODUKTRÄTTIGHET AV SWEDPOWER

09:51 / 8 March 2004 Vitec Press release

Vitec har förvärvat produkträttigheterna till IT-systemet KRAMPâ från Vattenfalls konsultbolag SwedPower AB. Förvärvet ger Vitec en utökad kundbas och skalfördelar för framtida produktutveckling.

Bolagen har haft ett flerårigt samarbete kring produkten som nu formaliseras genom förvärvet. KRAMP används vid projektering av kraftledningsbyggen. De senaste vintrarnas strömavbrott och debatten kring leveranssäkerhet har gjort dessa projekt mycket viktiga för nätägarna.

Vitec övertar ägandet till produkten medan SwedPower fortsättningsvis kommer utföra teknisk konsulting kring produkten. Det fleråriga samarbetet mellan Vitec och SwedPower kommer att fortsätta att utvecklas inom ramen för den nya överenskommelsen.

SwedPowers kunder är energibolag, industri och offentlig sektor. Omsättningen för år 2002 var ca 517 MSEK, varav 25 procent på export. SwedPower har 500 anställda med kontor på tolv orter i Sverige samt i Afrika och Asien. Under år 2000 hade SwedPower uppdrag i 41 olika länder. Förvärvet stärker ytterligare Vitecs närvaro på marknaden för IT-stöd till energibolag. Samarbetet öppnar också för export.

"KRAMP kompletterar vår produktportfölj. Vi kan nu erbjuda en heltäckande kedja av mjukvarustöd för elnätsägare - från projekteringsfasen ända till nätdokumentation och avbrottshantering. Avbrott i elnäten är allvarliga och det är centralt för nätägare att ha ett bra mjukvarustöd för att motverka själva avbrotten men också för att hantera verkningarna av ett som inträffat. Med vår kompletterade produktportfölj kan vi bidra till att minimera framtida problem hos våra nätägande kunder.", säger Jerker Vallbo, vd i Vitec Energy AB.

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter idag ca 50 Mkr och har ca 50 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

Kontakt: Lars Stenlund, VD Vitec i Umeå AB (publ). 070-659 49 39 www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF