Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs delårsrapport januari-mars 2004

14:21 / 5 May 2004 Vitec Press release

· RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 24% TILL 0,93 MKR (0,75 MKR) · OMSÄTTNING UPP 38% TILL 12,6 MKR ( 9,2 MKR) · VINST PER AKTIE 0,18 KR (0,16 KR) · LANSERING AV NY PROGRAMPLATTFORM INLEDD

EKONOMI Orderstocken ökade med 1,8 Mkr (+12%) till 16,8 Mkr. Kassaflödet från löpande verksamhet före rörelsekapitaländring ökade till 2,0 Mkr (+28%) eller 0,58 kr/aktie. Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 0,71 Mkr (0,69 Mkr) medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 0,46 Mkr (0,25 Mkr). Goodwillavskrivningarna uppgick till 0,48 Mkr (0,40 Mkr). Likvida medel inklusive beviljade krediter uppgick till 18,0 Mkr (17,3 Mkr).

VERKSAMHETEN Vitec Fastighetssystem har erhållit de första beställningarna på mobila lösningar, vilka baseras på den nya programplattformen. Vitec Energy har vunnit nya kunder på den nya produktlinjen för dokumentation och beräkning av el- och fjärrvärmenät. Vitec Energy har förvärvat produkträttigheterna till IT-systemet KRAMPâ från Vattenfalls konsultbolag SwedPower AB. KRAMP används vid projektering av kraftlinjer. Förvärvet ger Vitec en utökad kundbas och skalfördelar för framtida produktutveckling. Deva Invision AB som förvärvades i december 2003 namnändras till Vitec Invision AB.

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec Software Group AB

Show as PDF