Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs delårsrapport januari-juni 2004

09:34 / 27 August 2004 Vitec Press release

· RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 49% TILL 1,6 MKR (1,1 MKR) · OMSÄTTNING UPP 33% TILL 25,3 MKR ( 18,9 MKR) · VINST PER AKTIE 0,32 KR (0,22 KR) · PERSONALKONVERTIBEL PÅ 0,93 MKR KONVERTERAD TILL AKTIER

EKONOMI Resultat efter skatt för perioden blev 1,1 Mkr (0,8 Mkr) eller 0,32 kr per aktie. Omsättningen ökade med 33% till 25,3 Mkr varav den organiska omsättningstillväxten var ca 4%. Orderingången ökade till 17,1 Mkr (13,4 Mkr) medan orderstocken var oförändrad 13,4 Mkr. Kassaflödet från löpande verksamhet före rörelsekapitaländring ökade till 3,7 Mkr (+42%) eller 1,05 kr/aktie. Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 1,68 Mkr (1,13 Mkr) medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 0,91 Mkr (0,57 Mkr). Goodwillavskrivningarna uppgick till 0,97 Mkr (0,80 Mkr). Likvida medel inklusive beviljade krediter uppgick till 18,2 Mkr (13,3 Mkr). Personalkonvertibel med löptid 2001-2004 har konverterats till en kurs av 8,56 kr. Emissionen ökade antalet aktier med 108 200 till 3 572 200, vilket ger en utspädning på 3,0 procent. Det egna kapitalet ökade med 0,93 Mkr.

VERKSAMHETEN Lönsamheten har förbättrats i Vitec Fastighetssystem. Vitec Invision, som förvärvades vid årsskiftet, har utvecklats något bättre än plan medan licensförsäljningen i Vitec Energy inte nådde budget. Vitec Fastighetssystems förhandlingar med ett par internationellt verksamma kunder gick in i slutfasen. Avtal förväntas kunna påtecknas under tredje kvartalet. Därmed inleds en fas där Vitec kan följa med kunderna ut internationellt. Förvärvsaktiviteterna omfattar för närvarande en handfull samtal som alla har förutsättningar att utvecklas till regelrätta förhandlingar under året. Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec Software Group AB

Show as PDF