Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: JM väljer Vitec

10:47 / 19 May 2005 Vitec Press release

JM AB som är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder har valt Vitecs fastighetssystem för sin fastighetsförvaltning. Ordervärdet uppgår till ca 800 000 SEK. Leveransen har påbörjats och kommer att slutföras under 2005. En del i leveransen består av ett delvis nyutvecklat Internetbaserat ärendehanteringssystem.

JM:s verksamhet är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen på expansiva orter, med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. JM är också engagerad i projektutveckling av bostadsbestånd, samt bedriver en begränsad projektutveckling av kommersiella lokaler, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen.

"Vitec är en stark leverantör till privata fastighetsägare och med denna affär befästs vår position ytterligare bland de börsnoterade bolagen. Tack vare vår fastlagda utvecklingsstrategi fortsätter vi uppenbarligen att förbättra vår konkurrenskraft", säger Peter Ovrin, VD för Vitec Fastighetssystem.

Vitec Software Group AB

Show as PDF