Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs delårsrapport januari-juni 2005

09:03 / 2 September 2005 Vitec Press release

· RESULTAT EFTER FINANSNETTO 2,13 MKR (F. Å. 2,50 MKR) · OMSÄTTNING 25,0 MKR (25,3 MKR) · VINST PER AKTIE 0,48 KR (0,58 KR) · TVÅ FÖRVÄRV ÖKAR OMSÄTTNINGEN 70% PÅ ÅRSBASIS

EKONOMI Orderstocken ökade med 2,1 Mkr (+16%) till 15,6 Mkr. Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 3,3 Mkr (-11%) eller till 0,93 kr/aktie. Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 1,7 Mkr (1,7 Mkr) medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 1,1 Mkr (0,9 Mkr). Likvida medel inklusive beviljade krediter uppgick till 20,9 Mkr (18,2 Mkr).

De lägre omsättnings- och vinstsiffrorna jämfört med 2004 beror på temporära förskjutningar mellan orderstock och leveranser.

Jämförelsesiffrorna för föregående år är omräknade enligt IFRS.

VERKSAMHETEN Förvärvsaktiviteten har varit intensiv såväl under rapportperioden som efter. Den 1 juni förvärvades Veriba AB, som är en ledande affärssystemleverantör till tidningsbranschen. Förvärvet har betalats med kontanter och en konvertibel som maximalt kan konverteras till 66 700 aktier i Vitec, motsvarande en utspädning på 1,8%. Efter perioden har IBS Vertex AB förvärvats, vilket ger Vitec en marknadsandel på 40% för programvaror till fastighetsbranschen. Förvärvet har betalats kontant. De förvärvade bolagen förväntas bidra positivt till resultatet redan under innevarande år.

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec Software Group AB

Show as PDF