Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Vitec: Delårsrapport januari-september 2006

Vitec i Umeå AB (publ) - OMSÄTTNINGEN UPP 41 % TILL 58,4 MKR (41,5 MKR) - RESULTAT FÖRE SKATT UPP 8 % TILL 3,6 MKR (3,3 MKR) - VINST PER AKTIE 0,81...

09:14 / 26 Oct Vitec Press release

Vitec: Flaggningsmeddelande i 3L System AB

Vitec i Umeå AB (publ), org.nr. 556258-4804, har per den 9 oktober 2006 köpt 300 000 aktier i 3L System AB. Vitec i Umeå ABs innehav uppgår efter gård...

08:44 / 10 Oct Vitec Press release

Vitec: Delårsrapport januari-juni 2006

· OMSÄTTNINGEN UPP 67 % TILL 41,7 MKR (25,0 MKR) · RESULTAT FÖRE SKATT UPP 48 % TILL 3,2 MKR (2,1 MKR) · VINST PER AKTIE 0,72 KR (0,48 KR) · PERSONALK...

09:09 / 25 Aug Vitec Press release

Vitec: Vitecs delårsrapport januari-mars 2006

- OMSÄTTNINGEN UPP 77 % TILL 21,5 MKR (12,1 MKR) - RESULTAT FÖRE SKATT UPP 82 % TILL 2,4 MKR (1,3 MKR) - VINST PER AKTIE 0,56 KR (0,28 KR) - HELSINGFO...

15:13 / 10 May Vitec Press release

Vitec: Vitec kallar till årsstämma

Aktieägarna i Vitec i Umeå AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2006 kl. 17.00 på Hotell Scandic Plaza, Storgatan 40, UMEÅ. Efte...

14:46 / 11 Apr Vitec Press release

Vitec: Vitec ny guldpartner till Microsoft

Vitec är ny guldpartner till Microsoft och första bolag i Sverige att certifieras samtidigt för både Software solutions och Mobility solutions. Partne...

09:50 / 30 Mar Vitec Press release

Vitec: VITECS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2005

· Omsättning upp 36% till 66 Mkr ( 49 Mkr) · Resultat efter finansnetto upp 52% till 8,1 Mkr (5,4 Mkr) · Vinst per aktie upp 51% till 1,75 kr (1,16 kr...

09:20 / 24 Feb Vitec Press release