Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Helsingfors Energi väljer Vitecs el- och fjärrvärmeprognoser

14:38 / 9 January 2006 Vitec Press release

Helsingfors Energi har valt Vitecs system Aiolos för sina behovsprognoser av el och värme. Driftstart sker under första halvåret 2006. Helsingfors Energi blir därmed Vitecs första kund i Finland på fjärrvärmeprognoser.

" Att Helsingfors Energi har valt Aiolos för att prognosticera sin el- och värmeförbrukning är oerhört roligt. Det skapar inte bara en bra referens för den fortsatta bearbetningen av den finska marknaden utan visar också på att systemet står sig starkt på den internationella marknaden." säger Jerker Vallbo, VD i Vitec.

"Lastprognoser är en mycket viktigt del i vårt dagliga arbete. Det är väsentligt för oss att snabbt och enkelt kunna få fram tillförlitliga prognoser. Aiolos uppfyller de kraven och jag är övertygad om att det kommer att bli ett bra beslutsstöd i vårt dagliga arbete. Vitecs system kändes som ett tryggt val då deras system är väl beprövat och används av många aktörer runt om i Norden." säger Börje Jokinen, projektansvarig på Helsingfors Energi.

Helsingfors Energi är Finlands största fjärrvärmeleverantör men har också över 300 000 elkunder över hela Finland. Bolaget erbjuder energiprodukter och -tjänster åt såväl privata el- och fjärrvärmekonsumenter som till kommuner och fastigheter samt industri-, energi- och affärsföretag.

9 JAN 2006

Kontakt: Lars Stenlund, VD Vitec i Umeå AB (publ). 070-659 49 39

Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

www.vitec.se

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis 90 Mkr och har 90 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

Vitec Software Group AB

Show as PDF