Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs delårsrapport januari-mars 2006

15:13 / 10 May 2006 Vitec Press release

- OMSÄTTNINGEN UPP 77 % TILL 21,5 MKR (12,1 MKR) - RESULTAT FÖRE SKATT UPP 82 % TILL 2,4 MKR (1,3 MKR) - VINST PER AKTIE 0,56 KR (0,28 KR) - HELSINGFORS ENERGI VALDE VITECS PROGNOSSYSTEM - LIKVIDITETSGARANT UTSEDD FÖR AKTIEHANDELN

ALLMÄNT Vitec har utsett Remium till likviditetsgarant för sin B-aktie som handlas på Aktietorget. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs, att öka aktiens likviditet och därigenom åstadkomma en minskad risk för investerare att handla i Vitecs aktie.

Under perioden har Vitec nått status som guldpartner till Microsoft och Vitec blev därmed första bolag i Sverige att certifieras samtidigt för både Software solutions och Mobility solutions. Partnerskapet innebär bland annat ett vidareutvecklat samarbete kring marknadsföring, service och support till kunder samt kompetensutveckling.

EKONOMI Kassaflödet från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital ökade med 89 % till 3,4 Mkr eller 0,94 kr/aktie. Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 1,2 Mkr (0,7 Mkr) medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 0,8 Mkr (0,5 Mkr). Likvida medel inklusive beviljade krediter uppgick till 19,5 Mkr (19,4 Mkr).

VERKSAMHETEN Vitec Energy har haft en god utveckling och bl.a. vunnit en order från Helsingfors Energi på behovsprognoser av el och värme. Driftstart sker under första halvåret 2006. Helsingfors Energi blir därmed Vitecs första kund i Finland på fjärrvärmeprognoser.

Inom Affärsområde Fastighet har det intensiva utvecklingsarbetet fortsatt. Mobila lösningar, där Vitecs erbjudande är mycket konkurrenskraftigt, efterfrågas i allt större omfattning och har resulterat i nya beställningar från befintliga kunder. Vitec Veriba ökade sina licens- och avtalsintäkter och uppvisade god orderingång och lönsamhet.

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

2006-05-10

Vitec Software Group AB

Show as PDF