Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Vitec: Vitecs delårsrapport januari-juni 2007

· RESULTAT FÖRE SKATT UPP 58 % TILL 5,0 MKR (3,1 MKR) · VINST PER AKTIE UPP 43 % TILL 1,03 KR (0,72 KR) · OMSÄTTNINGEN 41,8 MKR (41,7 MKR) · FÖRBÄTTRA...

09:39 / 30 Aug Vitec Press release

Vitec: Ny handelspost i Vitec i Umeå AB (publ)

Fr.o.m. den 1 juni 2007 kommer handelsposten i Vitec i Umeå AB (publ) B-aktie att ändras till 100 aktier (från 200). På grund av en stark utveckling a...

08:20 / 31 May Vitec Press release

Vitec: Vitecs delårsrapport januari-mars 2007

· RESULTAT FÖRE SKATT UPP 37 % TILL 3,3 MKR (2,4 MKR) · VINST PER AKTIE 0,69 KR (0,56 KR) · OMSÄTTNING 21,2 MKR (21,5 MKR) · FÖRBÄTTRADE MARGINALER OC...

13:46 / 9 May Vitec Press release

Vitec: Vitec utvecklar vindkraftprognoser

En ny programvara för vindkraftsprognoser utvecklas av Vitec. Principerna som systemet bygger på har testats med goda resultat och efter sommaren sker...

09:03 / 19 Apr Vitec Press release

Vitec: Vitec kallar till årsstämma

Aktieägarna i Vitec i Umeå AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 kl. 17.30 på Hotell Scandic Plaza, Storgatan 40, UMEÅ. Efter...

15:49 / 10 Apr Vitec Press release

Vitec: Vitecs bokslutskommuniké för 2006

· Omsättning upp 28 % till 84 Mkr (66 Mkr) · Resultat efter finansnetto 7,1 Mkr (8,1 Mkr) · Vinst per aktie 1,64 kr (1,75 kr) · Betydande förvärv av a...

10:17 / 23 Feb Vitec Press release