Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs delårsrapport januari-september 2007

09:58 / 26 October 2007 Vitec Press release

- RESULTAT FÖRE SKATT UPP 55 % TILL 5,5 MKR (3,6 MKR) - VINST PER AKTIE UPP 40 % TILL 1,10 KR (0,81 KR) - OMSÄTTNINGEN 58,7 MKR (58,4 MKR) - FÖRBÄTTRADE MARGINALER OCH STARKARE KASSAFLÖDE - AVTALSINTÄKTER ÖKAR - FYRA NYA ELPROGNOSKUNDER I NORGE

ALLMÄNT Den långsiktiga stabiliteten i bolaget förbättras kontinuerligt. Under perioden utgjorde 43 % (f. å. 38 %) av intäkterna avtalsintäkter och affärsmodellen utvecklas vidare mot mer avtalsbaserade erbjudanden. Avtalen, som är ettåriga och har en förnyelsegrad som är nära 100 procent, ökar leveranssäkerheten och därmed kundnyttan. Det ger också goda förutsättningar att driva verksamheten rationellt. Aktiviteter för att hitta kompletterande företagsförvärv löper som en kontinuerlig process och flera samtal förs.

EKONOMI Kassaflödet från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital ökade med 34 % till 8,8 Mkr eller 2,45 kr/aktie. Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 3,0 Mkr (3,7 Mkr) medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 2,9 Mkr (2,4 Mkr). Likvida medel inklusive beviljade krediter uppgick till 15,4 Mkr (15,3 Mkr).

VERKSAMHETEN Inom Affärsområde Fastighet är efterfrågan i stigande. Sonderingarna av Vitecs expansionsmöjligheter i Nederländerna har hittills resulterat i möten med flera tänkbara partners. Fortsatta samtal kommer att ske med dessa för att utröna förutsättningarna för samarbete kring Vitecs programvaror för miljö- och energiredovisning

Affärsområde Energi växer med ökad export och bearbetningen av den nordiska marknaden fortsätter. Under kvartal tre har fyra nya kunder vunnits i Norge. Nya kunder har vunnits på system för beräkning och dokumentation av fjärrvärmesystem.

Affärsområde Medias investeringar i affärsutveckling och intensifierad marknadsbearbetning har gett ökade licens- och avtalsintäkter. Omsättningen har ökat med 13 % under perioden jämfört med samma period förra året. Lönsamheten har förbättrats starkt.

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag som har ca 90 anställda och kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec utvecklar och säljer affärssystem och beslutsstöd till fastighets-, energi- och mediebranscherna. Vitec är noterat på Aktietorget. Kontakt: Lars Stenlund, VD 070-659 49 39

Vitec Software Group AB

Show as PDF