Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Fortsatta framgångar för Vitecs energiprognoser i Norge

08:41 / 18 September 2007 Vitec Press release

Vitec har efter semestern träffat abonnemangsavtal avseende leverans av energiprognoser till två elbolag i Norge. Leveranserna påbörjas under den närmaste månaden.

Haugaland Kraft AS grundades 1998 då Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag fusionerades. Företaget driver bland annat distributionsnät för el på Haugalandet. Vidare är man en stor kraftproducent i Norge. Haugaland Kraft som ägs av flera kommuner, har 215 anställda, 53 000 kunder och omsätter ca 700 MNkr.

Ishavskrafts AS har en verksamhet som är knuten till handel av kraft till privat- och företagsmarknad, samt till förvaltning och produktionsstyrning. Bolaget ägs till 49% av Fortum Markets Ltd. Har Nord-Troms och Väst-Finnmark som hemmamarknad men har kunder över hela Norge. Bolaget omsatte 520 MNkr under helåret 2006.

"Det senaste året har vi märkt av en stadigt ökande efterfrågan på våra energiprognoser från marknader utanför Sverige. De två nya kunderna i Norge är en bekräftelse på att vi nu börjar bli den ledande leverantören av prognossystem på den Nordiska marknaden. Kundbasen i Norden utgör en viktig grund för möjligheterna att nå ut i övriga Europa" säger Jerker Vallbo, VD i Vitec Energy AB.

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis 90 Mkr och har 90 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

Kontakt: Lars Stenlund, VD Vitec i Umeå AB (publ). 070-659 49 39 www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF