Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Vitec: Ägarspridning i Vitec

Vitecs huvudägare, Olov Sandberg och Lars Stenlund, har per den 14 maj avyttrat vardera 100 000 B-aktier. Posten på 200 000 B-aktier har mäklats i en ...

10:22 / 15 May Vitec Press release

Vitec: Vitec ökar i 3L System Group AB

Vitec i Umeå AB (publ) har per den 8 maj 2008 köpt 147 200 aktier i 3L System Group AB. Vitecs innehav uppgår efter gårdagens transaktion till 497 200...

10:44 / 9 May Vitec Press release

Vitec: Kungörelse från årsstämman

Årsstämman i Vitec i Umeå AB (publ) beslutade den 7 maj 2008: o att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen, o att f...

10:35 / 9 May Vitec Press release

Vitec: HEBA väljer system från Vitec

HEBA Fastighets AB (publ) som är noterat på OMX Mid Cap har valt Vitec som leverantör av fastighetssystem och ekonomisystem. Leveransen kommer att påb...

08:49 / 7 May Vitec Press release

Vitec: Omstämpling av A-aktier till B-aktier

Vitec i Umeå AB (publ) meddelade idag att ägare av 200 000 A-aktier i Vitec har stämplat om A-aktier till B-aktier i enlighet med det omvandlingsförbe...

15:03 / 11 Apr Vitec Press release

Vitec: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Vitec i Umeå AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2008 kl. 17.30 i Rex Festvåningar , Rådhustorget UMEÅ. Efter årss...

13:50 / 7 Apr Vitec Press release

Vitec: Vitecs bokslutskommuniké 2007

o Resultat efter finansnetto upp 45 % till 10,3 Mkr (7,1 Mkr) o Vinst per aktie upp 30 % till 2,13 kr (1,64 kr) o Omsättning 83,6 Mkr ( 84,2 Mkr) o Fö...

09:22 / 22 Feb Vitec Press release