Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Ägarspridning i Vitec

10:22 / 15 May 2008 Vitec Press release

Vitecs huvudägare, Olov Sandberg och Lars Stenlund, har per den 14 maj avyttrat vardera 100 000 B-aktier. Posten på 200 000 B-aktier har mäklats i en blockaffär till ett tjugotal svenska köpare. Sandberg och Stenlund innehar efter transaktionen tillsammans 67 procent av rösterna och 22 procent av kapitalet i bolaget. De kommer att kvarstå som betydande och långsiktiga ägare i Vitec.

För mer information Lars Stenlund, VD Vitec 070-659 49 39

Show as PDF