Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs delårsrapport januari-juni 2008

09:06 / 29 August 2008 Vitec Press release

- RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 17 % TILL 5,9 MKR (5,1) - INTÄKTERNA UPP 63 % TILL 68,1 MKR (41,8) - VINST PER AKTIE UPP 17 % TILL 1,21 KR (1,03) - ÄGARANDELEN I 3L SYSTEM GROUP HAR ÖKATS

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN - Åtta leveransavtal för vindprognoser har tecknats under perioden - HEBA Fastighets AB väljer Vitec som leverantör av fastighetssystem och ekonomisystem

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG - Konvertibelemissioner på 13,68 Mkr genomförd - Två nya prognoskunder i Norge

VERKSAMHETEN Andra kvartalet 2008 har utvecklats väl jämfört med samma kvartal 2007. Den organiska tillväxten var 15 procent, den totala tillväxten uppgick till 74 procent och rörelseresultatet ökade 82 procent. Vitec har uppnått en organisk tillväxt i annars relativt mogna marknader. Den utvecklingen förväntas fortsätta. Under maj månad förvärvade Vitec 147 200 aktier i 3L System Group. Vitecs innehav uppgår därmed till 497 200 aktier motsvarande 21,2 % av kapital och röster i 3L.

Hela rapporten finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec Software Group AB

Show as PDF