Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec inleder internationell expansion

14:32 / 7 April 2009 Vitec Press release

Vitec inleder internationell expansion genom att påbörja lansering av företagets produkter för Energiledning på den Europeiska marknaden. Lanseringen kommer att ske i samarbete med utvalda partners som bedriver verksamhet inom området. Vitec kommer successivt att rekrytera partners för att genomföra lanseringen.

"Det stora intresset som vi ser på marknaden för att investera i hållbar utveckling ligger till grund för vårt beslut att nu inleda en internationell expansion. Vi har studerat och följt marknaden i Mellaneuropa under det senaste året och bedömer att det nu är rätt läge att introducera vårt erbjudande. Genom att samarbeta med lokala partners med rätt kompetens når vi snabbare ut på marknaden och kan säkra kvaliteten i kundrelation och leverans.", säger Tommy Hallberg, VD, Vitec Fastighetssystem.

Vitec Energiledning Vitec Energiledning är en marknadsledande programvarulösning för uppföljning av alla former av energianvändning. Lösningen gör det möjligt att över tiden minska energianvändningen markant och härigenom minska miljöbelastningen. Vitec Energiledning används idag på den svenska marknaden av företag som Vasakronan, IKEA och Rodamco.

Vitec Fastighetssystem AB Vitec Fastighetssystem AB erbjuder kompletta programvarulösningar för fastighetsförvaltning, ekonomistyrning, energiledning och kundkommunikation. Vitec Fastighetssystem omsätter årligen drygt 60Mkr. Företaget ingår i Vitec Softwaregroup.

För mer information Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem AB, tel. 0733-018 220

Vitec Software Group AB

Show as PDF