Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Kraftig omsättningsökning och ökad vinst

12:13 / 5 May 2010 Vitec Press release

 

  • NETTOOMSÄTTNING 67,5 MKR (35,0)
  • RESULTAT EFTER FINANSNETTO 8,7 MKR (4,6)
  • RÖRELSEMARGINAL 14 % (14)
  • VINST PER AKTIE 1,17 KR (0,92)
  • KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 38,7 MKR (24,9)
  • MILJONORDER TILL DOTTERBOLAGET 3L SYSTEM

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET

  • Vitecs dotterbolag 3L System tecknar miljonorder med UBC Ekonomisk Förvaltning.
  • Fingrid Oyj, det finska stamnätsbolaget, väljer elprognossystem från VitecVÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
  • Bostadsbolaget Dombron väljer Vitec.
  • Fastighetsbolaget Norrvidden väljer Vitec.VERKSAMHETENFörsta kvartalet vittnar om tydliga förbättringar i Vitecs intjäningsförmåga samtidigt med tillväxt i samtliga helägda verksamheter. Till detta kan också läggas att 3L System, som konsolideras i koncernen från 1 januari, växer med bibehållen god lönsamhet. Marknadsläget har förstärkts under kvartalet och koncernen kan uppvisa en ökad vinst, trots betydande investeringar i ökad leveranskapacitet som kortsiktigt belastar resultatet.Hela rapporten finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/investorrelations/rapporter.Se hela rapporten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/54799/VIT B 20100505 13.pdf

 

Vitec Software Group AB

Show as PDF