Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitecs dotterbolag rapporterar tredje kvartalet 2011

15:30 / 19 October 2011 Vitec Press release

Vitecs dotterbolag 3L System AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari - september 2011 och rapporterar om stabil efterfrågan och förbättrad marginal. Nettoomsättningen uppgick till 70,6 Mkr (75,9) och rörelseresultatet blev 4,0 Mkr (-0,8). För mer information hänvisas till bolagets hemsida www.3lsystem.se. Vitec lämnar sin rapport för tredje kvartalet 2011 den 27 oktober.

Umeå, 2011-10-19 15:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

3L System AB (publ), som är noterat på Nasdaq OMX, First North är ett delägt dotterbolag till Vitec Software Group AB (publ). Vitecs ägarandel uppgår till 52 % av kapital och röster i 3L System AB.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ), tel: 070-659 49 39 Fredrik Ruben, VD 3L System AB (publ), tel: 08-705 38 00

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 19 oktober 2011.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Aktietorget, och har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq OMX, Stockholm.

Vitec Software Group AB

Show as PDF