Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Valberedning inför Vitecs årsstämma 2012

17:00 / 1 November 2011 Vitec Press release

I enlighet med beslut på Vitec Software Group AB:s årsstämma den 5 maj 2011 har bolagets tre största aktieägare erbjudits att utse varsin ledamot i valberedningen inför årsstämman 2012. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

Följande valberedning har bildats: Göran Sandberg (representerande Lars Stenlund) Olov Sandberg Thomas Eklund Nils-Eric Öquist (styrelseordförande)

Valberedningen representerar tillsammans 67 procent av rösterna i Vitec Software Group.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till eller per brev till Valberedningen, Vitec Software Group AB, Box 7965, 907 19 Umeå senast den 15 februari 2012.

För mer information, kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 - 659 49 39.

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 1 november 2011.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF