Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs dotterbolag lämnar bokslutskommuniké för 2010

14:01 / 17 February 2011 Vitec Press release

Vitecs dotterbolag 3L System AB (publ) publicerar idag sin bokslutskommuniké för helåret 2010 och meddelar om osäkerhet i marknaden som tynger 3L Media och om fortsatt framgång för 3L Förvaltningssystem. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2010 blev 1,8 Mkr (12,1). Vitec lämnar sin bokslutskommuniké den 25 februari 2011.

3L System AB (publ), som är noterat på NASDAQ OMX, First North är ett delägt dotterbolag till Vitec Software Group AB (publ). Vitecs ägarandel uppgår till 52 % av kapital och röster i 3L System AB.

Läs hela pressreleasen på www.3lsystem.com/sv/

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 - 659 49 39 Fredrik Ruben, VD 3L System Group, tel: 08-705 38 00

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/57500/VIT B 20110217 17.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF