Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec säljer Capitex Fastighet till dotterbolaget 3L System

09:00 / 1 April 2011 Vitec Press release

Vitec säljer den 1 April samtliga aktier i Capitex Fastighet AB till dotterbolaget 3L System AB. Köpeskillingen uppgår till 18 Mkr kontant. Efter förändringen kommer fortfarande 52,2 % av Capitex Fastighet AB:s resultat att bidra till Vitecs vinst per aktie. Vitec-koncernens omsättning och resultat påverkas inte av transaktionen.

Capitex Fastighet AB, som omsätter ca 14 Mkr på årsbasis och som tidigare varit en integrerad del av Capitex AB, levererar webbtjänstlösningar och säljstödsfunktioner till svenska bygg- och fastighetsbolag. Bolagets produkter och webbkompetens utgör ett starkt komplement till 3L Förvaltningssystems erbjudande och finns redan idag i integrerad drift hos några gemensamma kunder. Verksamheten omfattar ca 14 heltidsanställda som är baserade vid bolagets kontor i Kalmar. Bland bolagets ca 200 aktiva kunder återfinns några av Sveriges största byggbolag och fastighetsägare. I samband med 3L Systems köp utses Mikael Georgsson, idag affärsområdeschef för Capitex Fastighet, till ny försäljnings- och marknadsdirektör för 3L Förvaltningssystem.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 - 659 49 39 Fredrik Ruben, VD 3L System AB, tel: 08-705 38 00

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/58032/VIT B 20110401 4.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF