Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs dotterbolag rapporterar första kvartalet 2011

13:00 / 19 April 2011 Vitec Press release

Vitecs dotterbolag 3L System AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari - mars 2011 och rapporterar om stark tillväxt för 3L Förvaltningssystem samt slutfört åtgärdsprogram inom 3L Media. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 23,0 Mkr (29,3) och rörelseresultatet blev -1,0 Mkr (6,1). För mer information hänvisas till bolagets hemsida www.3lsystem.com/sv/. Vitec lämnar sin rapport för andra kvartalet 2011 den 5 maj.

3L System AB (publ), som är noterat på NASDAQ OMX, First North är ett delägt dotterbolag till Vitec Software Group AB (publ). Vitecs ägarandel uppgår till 52 % av kapital och röster i 3L System AB.

För mer information kontakta

Fredrik Ruben, VD 3L System AB, tel: 08-705 38 00 Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 - 659 49 39

Disclamer Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 19 april 2011.

Se hela rapporten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/58255/VIT B 20110419 12.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF