Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec har godkänts för notering på NASDAQ OMX, Stockholm

09:00 / 23 June 2011 Vitec Press release

Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt Vitec Software Group AB (publ) ansökan om notering av Vitecs B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Första dag för handel med B-aktien på NASDAQ OMX Stockholm blir den 4 juli 2011.

Noteringen innebär att handeln i Vitec-aktien flyttas från handelsplatsen AktieTorget till NASDAQ OMX Stockholm. Första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm är den 4 juli 2011. Handeln med Vitecs B-aktier på AktieTorget upphör därmed och sista dag för handel på AktieTorget är den 1 juli 2011. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på NASDAQ OMX Stockholm. Någon emission av nya aktier sker inte i samband med noteringen på NASDAQ OMX Stockholm. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, VIT B, ISIN-kod SE0000514630.

"Sedan Vitec bildades (1985), har bolaget uppvisat en stabil tillväxt med en god rörelsemarginal. Under perioden från 1999, då aktien handlats på Aktietorget, har Vitecs intäkter vuxit från 14 till 316 Mkr med en stabil lönsamhet. Noteringen på NASDAQ OMX Stockholm som nu genomförs syftar till att underlätta bolagets fortsatta utveckling och expansion. Vår bedömning är att Vitec kommer att gynnas av den kvalitetsstämpel som en notering på NASDAQ OMX Stockholm innebär samtidigt som varumärket och vår position bland nuvarande och framtida kunder, medarbetare, investerare och media kommer att stärkas. Noteringen bedöms också medföra en ökad genomlysning av Vitec och vår B-aktie. Det är vår förhoppning att ett ökat intresse för Vitec och vår B-aktie kan medföra en högre likviditet i handeln med B-aktien. En mer likvid handel i aktien ger förbättrade möjligheter att använda B-aktien som betalningsmedel i eventuella framtida förvärv." säger Lars Stenlund, VD för Vitec Software Group AB.

Ett prospekt finns tillgängligt via bolagets webbplats, www.vitec.se/investorrelations/rapporter. I prospektet ingår följande information rörande 3L Systems systemplattform SMP, vilken tidigare ej har offentliggjorts.

Vitecs dotterbolag 3L System AB förvärvade i augusti 2010 systemplattformen SMP från Silicon Valley-baserade Pagenator LLC för en kontant köpeskilling som maximalt kan uppgå till 775.000 USD. Köpeskillingens storlek baseras på ett antal kriterier som skall vara uppfyllda senast den 4 augusti 2012. Hittills har 3L System betalat 50 % av denna köpeskilling till säljaren.

HCL Invest AB har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Carthiel AB har varit legal rådgivare i samband med noteringsprocessen.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec, tel: 070 - 659 49 39, Nils-Eric Öquist, Styrelseordförande Vitec, tel: 070 - 578 19 79

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Aktietorget, och har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq OMX, Stockholm. www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Se hela nyheten i Adobe Acrobat: www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/59214/VIT B 20110623 3.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF