Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Emission avseende konvertering av skuldebrev

De konvertibla skuldebrev i Vitec som tecknades i september 2009 och löpte ut den 30 september 2012 har konverterats till B-aktier. Konverteringen inn...

09:00 / 31 Oct Vitec Press release

Delårsrapport januari-september 2012

Umeå, 2012-10-25 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --RÖRELSERESULTATET UPP 12 %Sammanfattning av perioden januari-september 2012 -- Nettoomsättning 278,8 M...

13:00 / 25 Oct Vitec Press release

Svenska Mäklarhuset väljer Vitec Beslutsstöd

Svenska Mäklarhuset, en av Sveriges större fastighetsmäklarkedjor, har tecknat avtal för det nya statistik- och analysverktyget Vitec Beslutsstöd för ...

11:00 / 8 Oct Vitec Press release

Vitec avyttrar konsultverksamheten i USA

Vitec Software Group AB:s dotterbolag 3L Media, har den 4 oktober träffat en överenskommelse om att avyttra 3L Medias konsultverksamhet i USA till den...

08:30 / 5 Oct Vitec Press release

Fortum väljer vindkraftprognoser från Vitec

Fortum Generation AB har tecknat avtal med Vitec avseende användandet av Vitecs vindkraftprognossystem Aiolos WindPower för hela sin vindkraftportfölj...

13:00 / 14 Sep Vitec Press release

Vitec förvärvar Midas Data AS

Vitec Software Group AB (publ), har den 3 september avtalat om förvärv av 100 % av aktierna i det norska programvarubolaget Midas Data AS med produkte...

13:20 / 3 Sep Vitec Press release

Vitec organiserar om i koncernledningen

Kjell Hedström, tidigare CFO, tillträder från och med den 1 september en nyinrättad tjänst som Koncerncontroller. Samtidigt tillträder Maria Kröger, t...

15:00 / 31 Aug Vitec Press release

Delårsrapport januari-juni 2012

Umeå, 2012-07-17 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --HÖGRE VINST TROTS ENGÅNGSKOSTNADERSammanfattning av perioden januari-juni 2012 -- Nettoomsättning 188,...

10:30 / 17 Jul Vitec Press release

Ökat antal aktier och röster i Vitec

Som tidigare offentliggjorts har ytterligare 42 983 aktier i 3L System AB (publ) inlämnats, med anledning av Vitecs erbjudande som offentliggjordes de...

09:00 / 31 May Vitec Press release

Kungörelse från årsstämman

Umeå, 2012-05-03 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --Årsstämman i Vitec Software Group AB (publ) beslutade vid årsstämma den 2 Maj 2012
• att fastställa res...

08:30 / 3 May Vitec Press release

Ökat antal aktier och röster i Vitec

Umeå, 2012-05-02 15:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --Som tidigare offentliggjorts har ytterligare 42 983 aktier i 3L System AB (publ) inlämnats, med anledni...

15:12 / 2 May Vitec Press release

Delårsrapport januari-mars 2012

Umeå, 2012-05-02 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --RÖRELSERESULTATET UPP 16 %Sammanfattning av perioden januari-mars 2012 -- Nettoomsättning 93,2 Mkr (89...

12:00 / 2 May Vitec Press release

Vitecs årsredovisning publicerad på hemsidan

Från och med i dag finns Vitecs årsredovisning för 2011 tillgänglig på bolagets hemsida, www.vitec.se. Umeå, 2012-04-11 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --...

14:00 / 11 Apr Vitec Press release

Vitec kallar till årsstämma

Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ), 556258-4804, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2012 kl. 17.30 Umeå Folkets Hus, Vasaplan, ...

09:00 / 2 Apr Vitec Press release

Ökat antal aktier och röster i Vitec

Umeå, 2012-03-30 10:07 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --Som tidigare offentliggjorts uppgår antalet inlämnade aktier i 3L System AB (publ), med anledning av Vi...

10:07 / 30 Mar Vitec Press release

Kungörelse från extra bolagsstämma

Umeå, 2012-02-17 15:11 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Extra bolagsstämma i Vitec Software Group AB (publ)
beslutade den 17 februari 2012:
• att bemy...

15:23 / 17 Feb Vitec Press release

Vitec Software Group offentliggör prospekt

Vitec Software Group offentliggör prospekt
Vitec Software Group AB (publ) ("Vitec") har idag
offentliggjort ett prospekt med anledning av Vitecs...

09:00 / 17 Feb Vitec Press release

Vitec kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ) (¿Vitec¿) kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 17 februari 2012 kl. 13.00 i Vitecs lok...

08:30 / 25 Jan Vitec Press release