Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec kontrollerar efter slutlig sammanräkning 95,6 % av rösterna och kapitalet i 3L System

14:30 / 21 March 2012 Vitec Press release

Vid en slutlig sammanräkning av antalet inlämnade aktier i 3L System AB (publ) med anledning av Vitecs erbjudande som offentliggjordes den 17 februari 2012 uppgår antalet inlämnade aktier i 3L System till 1 023 384 aktier vilket innebär att Vitec uppnått en ägarandel om 95,6 % av kapitalet och rösterna vid den ordinarie acceptfristens slut den 19 mars 2012.

Umeå, 2012-03-21 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

För de som under ordinarie acceptperiod accepterat erbjudandet kommer redovisning av vederlaget att ske i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, det vill säga omkring den 29 mars 2012. För de som under den förlängda acceptperioden accepterar erbjudandet kommer redovisning av vederlaget att ske omkring den 2 maj 2012.

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 21 mars 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF