Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Diös blir först med gemensamt affärssystem från Vitec och 3L System

10:00 / 3 April 2012 Vitec Press release

Diös Fastigheter som efter förvärvet av Norrvidden bildat norra Sveriges ledande fastighetsbolag har tecknat avtal för ett nytt gemensamt affärssystem som innefattar hela värdekedjan från ekonomi till förvaltning och marknadsföring. Lösningen, som är den första i sitt slag, utgörs av en kombinerad lösning från Vitec och 3L System.

Umeå, 2012-04-03 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

- Redan innan Vitec annonserade förvärvet av 3L System sökte vi en lösning där man kunde kombinera styrkorna i bolagens respektive lösningar till ett sammanhängande system. Vi har erfarenheter från båda bolagen och deras produkter från både Diös och Norrvidden och hade därför en god uppfattning om vad vi sökte. Systemen är kritiska för vårt fortsatta arbete i att bygga det mest framgångsrika fastighetsbolaget i norra Sverige, säger Christer Sundin, VD för Diös Fastigheter.

- Oavsett det faktum att Vitec och 3L System nu går samman som bolag har vi här kombinerat våra respektive styrkor på ett sätt som passar perfekt för ett stort, börsnoterat och framåttänkande fastighetsbolag som Diös, säger Fredrik Ruben, VD för 3L System Group.

- Diös får genom denna lösning ett renodlad branschsystem med vår tillhörande specialistkompetens genom hela värdekedjan; hela vägen från ekonomi och administration till teknisk och ekonomisk förvaltning och slutligen marknadssystem. Detta gör oss unika på marknaden och stärker Diös som ett ledande fastighetsbolag, säger Lars Stenlund, VD för Vitec Software Group (publ).

Vitec - Affärsområde Fastighet Vitec Fastighetssystem AB är sedan tidigare en ledande aktör i nischen affärssystem för fastighetsbolag i Sverige med hundratals kunder inom både privat sektor och allmännytta. Vitecs system innefattar lösningar för ekonomisk och teknisk förvaltning, inklusive moderna system för t.ex. energiuppföljning. 3L Förvaltningssystem AB levererar på liknande sätt det ledande affärs- och ekonomisystemet 3L Pro samt marknads- och säljstödssystemet Capifast till en stor del av Sveriges största och ledande fastighets-, bygg- och förvaltande bolag.

För mer information kontakta Fredrik Ruben, VD, 3L System AB, tel: 070 - 427 41 10 Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB, tel: 070 – 659 49 39 Christer Sundin, VD, Diös Fastigheter AB, tel. 063 - 663 04 16

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF