Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec organiserar om i koncernledningen

15:00 / 31 August 2012 Vitec Press release

Kjell Hedström, tidigare CFO, tillträder från och med den 1 september en nyinrättad tjänst som Koncerncontroller. Samtidigt tillträder Maria Kröger, tidigare Administrativ chef, tjänsten som CFO i Vitec. Båda ingår sedan tidigare i koncernledningen.

Umeå, 2012-08-31 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

För mer information kontakta Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group, tel. 070-659 49 39

Disclamer:

Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentlig­görande fredag den 31 augusti 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF