Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec vinner ny energikund i Qatar

09:00 / 25 February 2013 Vitec Press release

Den ledande fjärrkyladistributören Marafeq Qatar har lagt en order på Vitecs nätsimuleringsverktyg NetSim Epsilon, för att säkra framtida nätanalyser. Marafeq Qatar har de senaste åren varit mycket expansiva och någon avmattning spås ej.

Umeå, 2013-02-25 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

För Marafeq Qatar är nätberäkningsystemet ett av de viktigaste verktygen vid beslutstagande av nätutveckling och de operationella strategier som säkrar leverans till invånarna i Lusail City, Qatar. En storstad som Lusail City kräver ett snabbt och precist verktyg så som NetSim Epsilon för att kunna utföra nätberäkningar. I och med 2012 års release av det populära NetSim Epsilon har Vitec förfinat det redan användarvänliga och driftsäkra systemet. Beräkningar som förr bara utfördes av konsulter görs idag in house, vilket skapar en bättre förståelse för nätets dynamik hos bolagen själva.

-- ”Allt eftersom Lusail City utvecklas och förändras behövs ett robust nätberäkningssystem för att beräkna och utvärdera beslutsunderlag samt för att säkerställa leveransen till våra kunder,” säger Robert Miller, Teknisk Specialist på fjärrkyla, Marafeq Qatar. ”NetSim Epsilon uppfyller kraven gällande prestanda för att hantera vårt komplexa nät samt den funktionalitet som behövs för att bistå med teknisk information inför kommersiella beslut.”

-- Jerker Vallbo, VD på Vitec Energy AB noterar, ”Vi är glada över att Marafeq Qatar har valt NetSim Epsilon som nätberäkningsverktyg. Marafeq är en strategiskt mycket viktig affärspartner för vår framtida expansion på en viktig och växande marknad.”

Marafeq Qatar Marafeq Qatar är ett statligt bolag som står för utvecklingen av infrastruktur samt drift och underhåll av fastigheter. Marafeq är det enda bolaget i Qatar som har kapacitet att utföra heltäckande planeringsarbeten för fjärrkyla, avfallshantering, VA och gasdistribution, från idé till implementation. Som helägt dotterbolag till Qatari Diar har Marafeq ett mycket gott finansiellt stöd i sitt arbete. Lusail Citys fjärrkylanät kommer efter utbyggnad ha en kylkapacitet på cirka 1,4 GW (320 000 TR) som levereras till mer än 1 000 kunder i det 173 kilometer långa nätet. The Marina District Cooling Plant kommer vara den första av de idag fyra planerade produktionsanläggningarna.

Vitec – Affärsområde Energi Vitec Energy utvecklar, marknadsför och säljer IT-lösningar för energisektorn. Systemportföljen inkluderar prognossystem för el, fjärrvärme/fjärrkyla, gas samt även produktionsprognoser för vindkraft. Vitec tillhandahåller också nätinformationssystem för el- och fjärrvärmenät. Vitec Energy AB omsätter 21 miljoner kronor per år och är en del av Vitec Software Group (publ).

För mer information, kontakta Jerker Vallbo, VD, Vitec Energy AB. T: 0703 466 658 Robert Miller, Teknisk Specialist på fjärrkyla, Marafeq Qatar T: +974 4012 0132

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 390 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF