Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec genomför omorganisation av Affärsområde Mäklare i Sverige

10:00 / 11 March 2013 Vitec Press release

Vitecs affärsområde Mäklare annonserar idag om organisationsförändring som en konsekvens av uppnådda synergier, förnyad produktportfölj samt ändrade marknads­förutsättningar.

Umeå, 2013-03-11 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Förändringen innebär i korthet att organisationen i Sverige får ett tydligare produktfokus mot Sveriges fastighetsmäklarföretag samt att nya leveransmodeller, tekniker och ytterligare stärkt kundfokus snabbare kan komma på plats. Sedan 2010 har stor kraft lagts vid produkt- och organisations­samordning när det gäller de båda av Vitec förvärvade verksamheterna med erbjudanden till fastighetsmäklare i Sverige. Samordningen har redan gett vinster, exempelvis i form av gemensam kundsupport, säkrare och effektivare drift och en enhetlig gemensam produktstrategi för framtiden.

Som en konsekvens av förändringarna varslar företaget idag om en personalminskning motsvarande 15 personer i Sverige. Förändringen, i kombination med andra effektiviseringar, förväntas få full effekt från och med 1 januari 2014. Verksamheten kommer även framgent vara lokaliserad vid kontoren i Kalmar, Göteborg och Stockholm.

Vitec – Affärsområde Mäklare Vitec Affärsområde Mäklare är den ledande leverantören av kompletta affärssystem för fastighetsmäklare och nyproducenter i Sverige och Norge och har ca 140 heltidsanställda på 5 orter.

För mer information kontakta Fredrik Ruben, VD Vitec Affärsområde Mäklare, tel: +46 70 427 41 10,

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 11 mars 2012.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF