Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Ökat antal aktier och röster i Vitec

Vitec Software Group AB
Förändringar i aktiekapital och röster
Ökat antal aktier och röster i Vitec
Som tidigare meddelats per den 4 decem...

13:00 / 31 Dec Vitec Press release

Kungörelse från extra bolagsstämma

Vitec Software Group AB
Kommuniké från extra bolagsstämma
Kungörelse från extra bolagsstämma
Umeå, 2014-11-10 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --...

17:00 / 10 Nov Vitec Press release

Vitec tecknar flerårigt avtal med HSB

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande
Vitec tecknar flerårigt avtal med HSB
Vitec har tecknat avtal med HSB avseende förvaltning och nya f...

09:30 / 30 Oct Vitec Press release

Delårsrapport januari - september 2014

Vitec Software Group AB
Delårsrapport
Delårsrapport januari - september 2014
VINST PER AKTIE UPP 24 %
Umeå, 2014-10-22 08:30 CEST (GLOBE...

08:30 / 22 Oct Vitec Press release

Vitec kallar till extra bolagsstämma

Vitec Software Group AB
Kallelse till extra bolagsstämma
Vitec kallar till extra bolagsstämma
Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) ha...

10:00 / 13 Oct Vitec Press release

Vitec tecknar SaaS-avtal med Erik Olsson

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande
Vitec tecknar SaaS-avtal med Erik Olsson
Vitec har tecknat avtal med Erik Olsson Fastighetsförmedlin...

09:00 / 21 Aug Vitec Press release

Delårsrapport januari-juni 2014

Vitec Software Group AB
Halvårsrapport
Delårsrapport januari-juni 2014
Umeå, 2014-07-14 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
RESULTAT FÖRE ...

08:30 / 14 Jul Vitec Press release

Vitec förvärvar Aloc A/S i Danmark

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande
Vitec förvärvar Aloc A/S i Danmark
Vitec Software Group AB (publ) har idag den 30 juni 2014 förvärva...

13:20 / 30 Jun Vitec Press release

Ökat antal aktier och röster i Vitec

Vitec Software Group AB
Förändringar i aktiekapital och röster
Ökat antal aktier och röster i Vitec
Som tidigare offentliggjorts per den 2...

08:00 / 30 Jun Vitec Press release

Vitec genomför en riktad nyemission

Vitec Software Group AB
Corporate Action
Vitec genomför en riktad nyemission
Vitec offentliggör idag att bolagets styrelse, med stöd av års...

08:30 / 23 May Vitec Press release

Kungörelse från årsstämma

Vitec Software Group AB
Kommuniké från årsstämma
Kungörelse från årsstämma
Umeå, 2014-05-07 08:22 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Årsstämman i...

08:22 / 7 May Vitec Press release

Delårsrapport januari-mars 2014

Vitec Software Group AB
Kvartalsrapport
Delårsrapport januari-mars 2014
Umeå, 2014-05-06 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
RESULTAT FÖRE S...

12:00 / 6 May Vitec Press release

Vitec förvärvar AutoData Norge AS

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande
Vitec förvärvar AutoData Norge AS
Vitec Software Group AB (publ) har den 24 april avtalat om förvärv...

14:00 / 24 Apr Vitec Press release

Vitec tecknar SaaS-avtal med HusmanHagberg

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande
Vitec tecknar SaaS-avtal med HusmanHagberg
Vitec har tecknat avtal med fastighetsmäklarkedjan Husman...

09:00 / 8 Apr Vitec Press release

Vitec kallar till årsstämma

Vitec Software Group AB
Kallelse till årsstämma
Vitec kallar till årsstämma
Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ), 556258-4804, kall...

09:06 / 3 Apr Vitec Press release

Vitec vinner storkund med prognossystem

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande
Vitec vinner storkund med prognossystem
Vitec har tecknat avtal med E.ON avseende användandet av Vit...

10:30 / 4 Mar Vitec Press release

Vitecs bokslutskommuniké 2013

Vitec Software Group AB
Bokslutskommuniké
Vitecs bokslutskommuniké 2013
FORTSATTA FÖRBÄTTRINGAR I FJÄRDE KVARTALET
Umeå, 2014-02-20 08:5...

08:59 / 20 Feb Vitec Press release

Vitec tecknar flerårsavtal med Ikano Bostad

Vitec tecknar ett flerårigt avtal med Ikano Bostad avseende förvaltning och vidareutveckling av programvaran Vitec Säljstöd Nyproduktion. Ikano Bostad...

10:00 / 17 Jan Vitec Press release

Vitec växer och anpassar organisationen

Vitec anpassar sin organisation utifrån koncernens allt tydligare nordiska engagemang efter förvärven av det finska bolaget Acute FDS (december 2013) ...

08:59 / 15 Jan Vitec Press release