Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Kungörelse från extra bolagsstämma

17:00 / 10 November 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Kommuniké från extra bolagsstämma

Kungörelse från extra bolagsstämma

Umeå, 2014-11-10 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Extra bolagsstämma i Vitec Software Group AB (publ) beslutade den 10 november
2014 om utgivande av konvertibla skuldebrev till anställda i Vitec-koncernen. 

Sammanfattning av beslut;
• emissionen skall uppgå till högst 2 500 skuldebrev om vardera 10 000 kronor.
• konverteringskursen sätts till 120 % av den genomsnittliga börskursen på
Vitecs aktie (B-aktien) under perioden 11 – 24 november 2014. 
• vid full konvertering beräknas antalet aktier öka med ca 156 000 st., vilket
motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 78 000 kronor samt en utspädning om
cirka 3 % av aktiekapitalet och cirka 1 % av röstetalet. 

Fullständigt beslut
Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i
Umeå. Protokoll från stämman finns på www.vitec.se. 

Umeå den 10 november 2014,
Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ)

För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec,  tel: +46 70 659 49 39

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den
10 november 2014 kl 17:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/