Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec förvärvar AutoData Norge AS

14:00 / 24 April 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Vitec förvärvar AutoData Norge AS

Vitec Software Group AB (publ) har den 24 april avtalat om förvärv av 100 % av
aktierna i det norska programvarubolaget AutoData Norge AS, som erbjuder ett
branschspecifikt affärssystem för den norska bildelsbranschen. Bolaget omsatte
2013 38,3 MNOK, med nära 100 % repetitiva intäkter och ett resultat före skatt
på 6,4 MNOK. Betalning sker kontant med 33,4 MNOK vid tillträdet. Förvärvet
bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Tillträde
sker per den 24 april. 

Umeå, 2014-04-24 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Programvarubolaget AutoData Norge AS, som startades 1979, levererar ett
branschspecifikt affärssystem för norska bilbranschen med stöd för försäljning,
inköp, lagerstyrning, fakturering, redovisning och lön. Kunderna är såväl
importörer, grossister, detaljister, distributörer och återförsäljare men även
verkstäder. AutoDatas affärsmodell med en helt SaaS-baserad leverans till
kunderna ger en mycket hög andel repetitiva intäkter, i det närmaste 100 %.
Genom förvärvet stärker Vitec sin ställning som en långsiktig och resursstark
nordisk leverantör av branschspecifika affärssystem. Betalning för verksamheten
sker kontant med 33,4 MNOK vid tillträdet. Förvärvet tillför Vitec-koncernen 17
nya medarbetare. 

-  ”I Vitec har vi hittat en stark och långsiktig ägare som kan vidareutveckla
bolaget till nytta för både våra kunder och våra medarbetare. Tillsammans i
Vitec-koncernen får vi större resurser till att utveckla bolaget, och med
Vitecs strategi med internationalisering blir framtiden spännande”, säger Svein
Roger Westengen, VD AutoData. 

-  ”Att AutoData nu får en dokumenterat långsiktig och erfaren ägare i Vitec är
bra för AutoDatas kunder och därmed hela bilbranschen i Norge. Vitecs 30-åriga
erfarenhet som programleverantör borgar för en fortsatt stabil utveckling av
AutoDatas erbjudande.”, säger Morten Birkeland VD i Sørensen og Balchen, en del
av Mekonomen Group och styreleider i AutoData. 

-  ”Förvärvet av AutoData utgör ett naturligt steg i Vitecs plan att fortsätta
expandera vår verksamhet både till fler marknader och fler nischer. Genom
förvärvet stärker vi vår position som leverantör av branschspecifika
affärssystem i Norden, säger Lars Stenlund, VD Vitec Software Group. 

För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group, tel. +46 70 659 49 39
Svein Roger Westengen, VD, AutoData, tel. +47 950 59 578
Morten Birkeland, VD, Sørensen og Balchen samt styreleider i AutoData, tel. +47
92 06 95 00 Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den
24 april 2014 kl 14:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag,
fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsbolag samt
bolag med företagshälsovård online. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och
har ca 320 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/