Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Konvertering av skuldebrev till aktier i Vitec

09:00 / 30 May 2014 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Konvertering av skuldebrev till aktier i Vitec

Säljarna av IT-Makeriet AS väljer att konvertera det skuldebrev man erhöll i
samband med förvärvet 2011. Konverteringen innebär att antalet aktier i Vitec
ökar med 40 000 B-aktier samt att aktiekapitalet ökar med 20 000 kr. Totalt
ökar det egna kapitalet med 2 733 000 kr. Antalet aktier i Vitec uppgår efter
konverteringen till 5 348 327 aktier varav 800 000 aktier utgör A-aktier. 

Umeå, 2014-05-30 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group, tel. 070-659 49 39.Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den
30 maj 2014 kl 09:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag,
fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsbolag samt
bolag med företagshälsovård online. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och
har ca 320 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/