Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec minskar utspädning genom återlöst konvertibellån

08:30 / 26 January 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Vitec minskar utspädning genom återlöst konvertibellån

Vitec återlöser det konvertibla förlagslån som Norrlandsfonden tecknade 2008.
Lånet uppgick till 10 Mkr, med fast ränta 3,9 % och med konverteringskurs 35
kr. Vid full konvertering skulle detta medfört en utspädning om ca 4,6 % av
kapitalet och ca 2,1 % av rösterna i Vitec. Återlösen sker genom att Vitec
betalar 37,1 Mkr kontant vid lösentillfället.  Norrlandsfonden har samtidigt
beviljat ett lån om 25 Mkr som löper på 6 år med rak amortering vilket delvis
finansierar återköpet. 

Umeå, 2015-01-26 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

- Vi är glada över det starka stöd och stora förtroende som Norrlandsfonden
visat oss under mer än 25 års tid och då inte minst deras bidrag och lån till
finansieringen av vår expansion från avknoppningsföretag till börsnoterad
programvarukoncern, säger Lars Stenlund, koncernchef i Vitec. 

- Vitec är ett av de företag med norrländskt ursprung som vi på Norrlandsfonden
aktivt stöttat med finansieringslösningar sedan bolaget startades. Vi är mycket
glada över den positiva utveckling som bolaget haft och ser positivt på att få
möjligheter att fortsätta bidra med finansieringslösningar även i framtiden,
säger Lars-Olov Söderström, VD för Norrlandsfonden. 

Norrlandsfonden
Norrlandsfonden är en stiftelse som har till ändamål att, genom att delta i
finansieringen, främja främst små och medelstora företags utveckling i
Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 

För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39
Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden, tel: 0920 – 24 42 56Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den
26 januari 2015 kl. 08:30. 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/