Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Bostadskluster till Boplats Sverige

10:00 / 17 April 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Pressmeddelande

Bostadskluster till Boplats Sverige

I ett unikt samarbete satsar nu åtta större bostadsbolag i nordvästra Skåne på
anslutning till den rikstäckande marknadsplatsen Boplats Sverige som startades
2014 på initiativ från Vitec. Med en gemensam marknadsplats kan bostadsbolagen
förenkla och snabba upp sökprocessen efter lediga hyresbostäder. 

Umeå, 2015-04-17 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

De flesta produkter och tjänster förmedlas idag via branschgemensamma
marknadsplatser på Internet, så också bostadsrätter och egna hem. Många
bostadssökande förväntar sig därför liknande möjligheter för hyresbostäder men
saknar idag en totalbild över utbudet. Helsingborgshem fick därför i uppdrag av
sin styrelse att utreda möjligheten att skapa en gemensam marknadsplats för en
majoritet av regionens lediga hyresbostäder, både privata och kommunala. Ett av
målen från styrelsen var att göra det lättare att hitta lediga bostäder. Till
sommaren blir detta verklighet när åtta bostadsbolag, med totalt cirka 22 000
lägenheter, gemensamt väljer att ansluta sig till den rikstäckande
marknadsplatsen Boplats Sverige. 


Boplats Sverige
Boplats Sverige, www.boplatssverige.se, startades hösten 2014 på initiativ från
Vitec med syftet att skapa en motsvarighet till Hemnet för hyresrätter. Med det
nya tillskottet av bostadsbolag från nordvästra Skåne är 28 fristående
bostadsbolag idag anslutna och bostadssökande söker gratis efter lediga
bostäder i regioner som man intresserar sig för. Administration av uthyrningen
sköts sedan av respektive bostadsbolag. En viktig framgångsfaktor för den
gemensamma marknadsplatsen är den breda uppslutningen med både kommunala och
privata aktörer. 

- Med Boplats Sverige vill vi möta den moderna kundens krav på överblick,
snabbhet och enkelhet. Just nu byggs det rekordmånga nya hyresbostäder och vi
vill vara så tillgängliga som möjligt för att hitta nya kundgrupper i hela
Sverige berättar Charlotte Albertsson, marknads- och affärsutvecklingschef på
Helsingborgshem och sammankallande för bostadsbolagens gemensamma arbetsgrupp. 

- På kort tid har bostadsbolag med drygt 90 000 lägenheter anslutit sig till
Boplats Sverige. Intresset är stort och vår målsättning är att bli Sverige
största, rikstäckande marknadsplats för hyreslediga lägenheter med
förstahandskontrakt, säger Mikael Georgsson, Affärsutvecklingschef på Vitec. 

För mer information kontakta;
Mikael Georgsson, Affärsutvecklingschef på Vitec Fastighet, tel. +46 70 371 99
41 Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/