Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec har tecknat en förvärvslånefacilitet om 250 Mkr

13:00 / 30 June 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Vitec har tecknat en förvärvslånefacilitet om 250 Mkr

Vitec har utöver befintliga krediter tecknat en förvärvslånefacilitet om 250
Mkr med Nordea som skall användas för förvärv. Avtalet har en löptid på fyra år
och krediten kan avropas successivt. 

Umeå, 2015-06-30 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

- Genom förvärvslånefaciliteten på 250 Mkr har vi säkerställt kapital som ger
oss möjlighet att fortsätta vår strategi att växa via förvärv av vertikalt
nischade programvarubolag, säger Lars Stenlund, VD för Vitec Software Group. För mer information kontakta;
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group, tel. +46 70 659 49 39

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den
30 juni 2015 kl 13:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/