Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec förvärvar Datamann A/S i Danmark

13:45 / 1 July 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Vitec förvärvar Datamann A/S i Danmark

Vitec Software Group AB (publ) har den 1 juli avtalat om förvärv av 100 % av
aktierna i det danska programvarubolaget Datamann A/S, vars huvudprodukt är en
programvara för den danska bilbranschen. Bolaget omsatte för räkenskapsåret
2013/-14 29,5 MDKK, med ca 70 % repetitiva intäkter och redovisade ett
EBITDA-resultat om 4,3 MDKK. Resultatet för räkenskapsåret 2014/-15 beräknas
uppgå till 6 MDKK på EBITDA-nivå och omsättningen förväntas bli 31 MDKK.
Betalning sker kontant med 44,4 MDKK vid tillträdet, varav 9,4 MDKK utgör,
krona för krona, ersättning för överskottslikviditet. Förvärvet bedöms direkt
resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Tillträde sker omgående. 

Umeå, 2015-07-01 13:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Det danska programvarubolaget Datamann A/S, med huvudkontor i Søborg och
lokalkontor i Fredericia, grundades 1977 och har sedan dess levererat
branschanpassade programvaror till den danska marknaden. Affärsmodellen i
Datamann ger en hög andel repetitiva intäkter. Genom förvärvet stärker Vitec
sin ställning som en långsiktig och resursstark nordisk leverantör av
branschspecifika affärssystem. Förvärvet tillför Vitec-koncernen 32 nya
medarbetare. 


För mer information kontakta;
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group, tel. +46 70 659 49 39
Stefan Hestbaek, VD, Datamann A/S, tel. +45 396 971 11Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den
1 juli 2015 kl 13:45. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/