Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Ny chef för Affärsområde Fastighet

08:30 / 1 February 2016 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Ny chef för Affärsområde Fastighet

Magnus Persson blir från och med 1 februari ny chef för Vitec Affärsområde
Fastighet. Magnus, som tidigare varit försäljningschef i affärsområdet
efterträder närmast Johan Kull som efter snart fyra år lämnar för en ny tjänst
inom Moderbolaget, Vitec Software Group AB (publ). 

Umeå, 2016-02-01 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ) tel: +46 70 659 49 39.
Magnus Persson, Chef Vitec Affärsområde Fastighet, tel: +46 70 796 35 13.Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den
1 februari 2016 kl 08:30. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 640 Mkr och har ca 450 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/