Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Ny chef för Affärsområde Hälsa

13:00 / 15 March 2016 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Ny chef för Affärsområde Hälsa

Janne Vainio blir från och med den 14 mars ny chef för Vitec Affärsområde Hälsa
i Finland. Janne har 15 års erfarenhet inom affärsområdet och är väl förtrogen
med såväl kundernas behov som verksamheten. Janne efterträder närmast Ilari
Laksonen som får en ny roll inom Vitec-koncernen, samtidigt som han fortsätter
att arbeta nära Janne. 

Umeå, 2016-03-15 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ) tel: +46 70 659 49 39.
Janne Vainio, Chef Vitec Affärsområde Hälsa, tel: +35 8 40 579 21 15.Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den
15 Mars 2016 kl 13:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar
och levererar verksamhetskritiska standardiserade programvaror för branschunika
behov. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge och växer
i huvudsak genom förvärv av mogna programvarubolag i vertikala segment. Bland
våra kunder finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker och 
försäkringsbolag, hälsoföretag, bildelshandlare, energibolag och
tidningsföretag. Koncernen har 450 medarbetare och omsatte 618 Mkr år 2015.
Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/