Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Ökat antal aktier och röster

Som tidigare offentliggjorts har Vitec Software Group AB (publ) med stöd av årsstämmans emissionsbemyndigande från den 23 april 2018, genomfört en...

08:30 / 28 Dec Vitec Press release

Vitec tecknar avtal med Collector Bank

Vitec och Collector Bank tecknar avtal avseende programvaran Capitex Företagslån. Den svenska marknaden är först ut och inom kort införs det nya a...

12:09 / 12 Dec Vitec Press release

Vitec förvärvar Smart Visitor System AB

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom
Vertical Software genom att idag den 6 november förvärva samtliga aktier i d...

11:50 / 6 Nov Vitec Press release

CFO lämnar vid årsstämma 2019

Maria Kröger som har varit CFO på Vitec sedan 2012 har idag meddelat att hon lämnar sin tjänst hos Vitec.
Rekrytering av ny CFO inleds omedel...

13:30 / 5 Nov Vitec Press release

Bostaden AB digitaliserar med hjälp av Vitec

Bostaden har valt Vitec som leverantör av sitt nya fastighetssystem. Programvaran från Vitec är ett led i Bostadens arbete med digitalisering och ...

12:00 / 26 Oct Vitec Press release

Valberedning för Vitec utsedd

Valberedning inför årsstämman 2019 har utsetts i enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ) den 23 april 2018.
Val...

15:00 / 25 Oct Vitec Press release

Förbättrad marginal och ökad vinst

Sammanfattning av perioden januari-september 2018
Nettoomsättning 727 Mkr (608)
Resultat efter finansnetto 86,3 Mkr (69,5)
Röre...

08:30 / 18 Oct Vitec Press release

Repetitiva intäkter i stark tillväxt

Sammanfattning av perioden januari-juni 2018
Nettoomsättning 465 Mkr (388)
Resultat efter finansnetto 48,1 Mkr (54,2)
Rörelsema...

08:30 / 12 Jul Vitec Press release