Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Vitec förvärvar programvarubolaget HK data AS

10:15 / 17 December 2019 Vitec Press release

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom Vertical Market Software genom att den 17 december förvärva samtliga aktier i det norska programvarubolaget HK data AS. Produkterna riktar sig till välfärds- och hälsosektorn i Norge. Kunderna utgörs av företag, kommuner, län och frivilligorganisationer. Bolaget omsatte 16,0 MNOK med ett justerat EBITDA-resultat om 1,7 MNOK för räkenskapsåret 2018.

Betalning sker kontant. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum och bolaget kommer att ingå i segmentet Hälsa och utbildning.

- ­HK data är ett välskött och lönsamt bolag med standardiserade och nischade produkter som hjälper till vid behandling av exempelvis beroendeproblematik. HK data har även en produkt som stöder kommuner vid sitt arbete för elever med särskilda behov. Vi förvärvar bolag för att behålla dem i koncernen, därför är vi alltid noggranna med våra förvärvskriterier. HK data passar väl in i såväl affärsmodell som företagskultur och det är glädjande att idag få välkomna ett stort antal kunder och 18 nya medarbetare till koncernen, säger Lars Stenlund, vd Vitec Software Group.

- Det känns fint med Vitec som ny ägare till bolaget. De har en lång erfarenhet av nischade programvaror och förstår därför vår verksamhet på djupet. Verksamheten kommer även fortsättningsvis att skötas av oss här i Moelv, det är ju vi som är experter på våra kunders behov, säger Tom Theodorsen, vd HK data AS.

 

För mer information, kontakta

Lars Stenlund, vd Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 70 659 49 39

Patrik Fransson, IR Vitec Software Group AB (publ) mob. +46 76 942 85 97

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 700 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 017 Mkr år 2018. Läs mer om oss på vitecsoftware.com (http://www.vitecsoftware.com/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/