Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB: Ökat antal aktier och röster

09:00 / 30 December 2020 Vitec Press release

Som tidigare meddelats den 21 december 2020 har de konvertibla skuldebreven riktade till medarbetare med löptid januari 2018 till december 2020 konverterats i sin helhet. I och med konverteringen har antalet B-aktier ökat.

Konverteringen innebär att antalet B-aktier i Vitec har ökat med 200 206 stycken samt att aktiekapitalet i Vitec ökar med 20 020,60 SEK. Totalt har det egna kapitalet ökat med 21,2 MSEK. Antalet aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till 32 773 422 stycken varav 3 050 000 utgör A-aktier. A-aktier har tio röster och B-aktier en röst.

 

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, IR, Vitec Software Group AB (publ), tel. +46 76 942 85 97  

 

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 30 december 2020 kl. 09:00. 

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 830 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.         

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/