Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB (publ): Personalkonvertibler konverterades i sin helhet

16:30 / 21 December 2020 Vitec Press release

De konvertibla skuldebreven riktade till medarbetare i Vitec med start i januari 2018 har konverterats i sin helhet.

Konverteringen innebär att antalet B-aktier i Vitec har ökat med 200 206 stycken samt att aktiekapitalet i Vitec ökar med 20 020,60 SEK. Totalt har det egna kapitalet ökat med 21,2 MSEK. Antalet aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till 32 773 422 stycken varav 3 050 000 utgör A-aktier.

Konvertibelprogrammet 1 januari 2018 - 31 december 2020 riktade sig till samtliga anställda i koncernen.

 

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, IR, Vitec Software Group AB (publ), tel. +46 76 942 85 97

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 830 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/