Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Årsredovisning Vitec 2019 publicerad

15:00 / 31 March 2020 Vitec Press release

Årsredovisning 2019 för Vitec Software Group finns att ladda ner från vår hemsida. Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från vår hemsida eller via brev.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari - 31 december 2019. Årsredovisningen som även innefattar hållbarhetsrapport finns att ladda ner via denna länk: https://www.vitecsoftware.com/sv/ir/rapporter/

För beställning av årsredovisning via brev: Vitec Software Group AB, Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå.

För mer information, kontakta:

Patrik Fransson, IR Vitec Software Group AB (publ) mob. +46 76 942 85 97

Disclaimer

Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 31 mars 2020 kl. 15:00 CET.

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 750 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.         

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/